Gyorsmenü

Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék

Küldetésünk, hogy korszerű elméleti tudásanyagon nyugvó, gyakorlatorientált képzéssel a vállalati gazdálkodás és menedzsment egyes területein versenyképes tudással vértezzük fel az Egyetem hallgatóit. Ilyen módon hozzájáruljunk:

 • az Egyetem hírnevének és vonzerejének növekedéséhez,
 • a Kar szakmai elismertségének, pozíciójának és presztízsének megerősödéséhez,
 • a hallgatók pályakezdésének megalapozásához és sikeres életpályájához,
 • oktatóink szakmai fejlődéséhez és elismertségének fokozásához.

Küldetésünk megvalósulása érdekében:

 • a közgazdász képzés megalapozásában jelentős szerepet vállalunk a Vállalatgazdaságtan és számos menedzsment tantárgy oktatása, fejlesztése révén;
 • szervezzük és irányítjuk a Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszakot, az angol nyelvű WeSt MBA és a magyar nyelvű MBA szakirányú továbbképzési szakokat;
 • a Kar szakjain jelentős szerepet töltünk be több (úm. Ellátási lánc menedzsment, Üzletviteli menedzser) szakirány vezetésével és nagyszámú szakmai tantárgy, többek között az
  • Biztosítási ismeretek,
  • E-business,
  • Kis- és középvállalkozások menedzsmentje,
  • Mezőgazdasági üzemtan I-II.
  • Projektmenedzsment,
  • Stratégiamenedzsment,
  • Üzleti tervezés,
  • Vezetői üzleti gazdaságtan oktatásával;
 • több tantárgy magyar és angol nyelveken való oktatásával, kutatási témák meghirdetéssel és vezetésével aktívan részt veszünk a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola programjának, illetve annak Vállalkozásmenedzsment és stratégiai vállalatfejlesztés alprogramjának sikeres megvalósításában;
 • a tanszék az általa javasolt tanüzemvezetőn keresztül ellátja a Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság szakmai irányítását és felügyeletét;
 • folyamatos kutatómunkával és a vállalatokkal való aktív együttműködéssel, szaktanácsadási tevékenységgel, részt véve a vállalatok szervezési és fejlesztési feladataiban, biztosítjuk oktatásunk naprakész hátterét;
 • részt veszünk az egyetemi, az országos és a nemzetközi tudományszervezési és tudományos továbbképzési feladatok megoldásában;
 • kutatásaiban a humán- és anyagi erőforrásainkat elsősorban:
  • (1) az agrárvállalkozások gazdálkodása,
  • (2) a kis- és középvállalkozások fejlődése, gazdálkodása és stratégiai irányítása,
  • (3) az élelmiszerbiztonság és minőségmenedzsment,
  • (4) a felsőoktatás minőségbiztosítása, valamint
  • (5) a megújítható erőforrások ökonómiája területekre koncentrálja.

A Vállalatgazdasági és Menedzsment Tanszék munkatársainak névsora:

 • Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár CSc, tanszékvezető
 • Gódor Bettina tanszéki igazgatási ügyintéző
 • Kádár Péterné tanszéki hivatalsegéd

Oktatók:

 • Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár, CSc
 • Prof. Dr. Tőzsér János, professor emeritus, CSc
 • Dr. Fodor Zita egyetemi docens, PhD
 • Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens, PhD
 • Törőné Dr. Dunay Anna egyetemi docens, PhD
 • Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus, PhD
 • Dr. Lencsés Enikő egyetemi adjunktus, PhD
 • Dr. Markó Olga egyetemi adjunktus, PhD
 • Gábriel Monika egyetemi adjunktus, predoktor
 • Lehota Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, predoktor
 • Tatár Emese egyetemi tanársegéd, predoktor
 • Turzai-Horányi Beatrix egyetemi tanársegéd
 • Tóth András József I. éves nappalos PhD-hallgató
 • Szabó Anett III. éves nappalos PhD-hallgató

A Tanszék külső munkatársai:

 • Dombovári László c. egyetemi docens, igazgató,
 • Dr. Megyeri Gábor c. egyetemi docens,
 • Kulcsár Alexandra c. egyetemi docens, IT-tanácsadó,
 • Márki János c. egyetemi docens,
 • Pandurics Anett, c. egyetemi docens, vezérigazgató,
 • Ralph Landwehr c. egyetemi docens, elnök, Németország,
 • Sturcz Imre c. egyetemi docens, ügyvezető igazgató,
 • Szivi László c. egyetemi docens, stratégiai üzletfejlesztési igazgató.

MBA Központ

 • Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár CSc, MBA-programigazgató
 • Dr. Markó Olga egyetemi adjunktus, MBA program-menedzser

Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság (szakmailag kapcsolódó egység):

 • Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus, tanüzemvezető

 

A Tanszék tantárgyainak listája

 

Tantárgy

Tantárgyfelelős / oktató

A szolgáltató ágazatok ökonómiája

Dr. Horváth Zoltán

Állattenyésztési ágazatok ökonómiája

Törőné Dr. Dunay Anna

Beruházások gazdaságtana

Dr. Illés Bálint Csaba

Biztosítási ismeretek

Dr. Markó Olga

Csomagolás

Lehota Zsuzsanna

Döntéselmélet

Dr. Kovács Attila

E-business

Dr. Fodor Zita

Ellátási lánc információs rendszerek

Lehota Zsuzsanna

Energiarendszerek gazdaságtana

Dr. Kovács Attila

Hulladékmenedzsment

külsős oktató

Kis és középvállalkozások menedzsmentje

Törőné Dr. Dunay Anna

Mezőgazdasági üzemtan I.

Dr. Horváth Zoltán

Mezőgazdasági üzemtan II.

Törőné Dr. Dunay Anna

Növénytermesztési ágazatok ökonómiája

Dr. Horváth Zoltán

Projektmenedzsment

Dr. Illés Bálint Csaba

Stratégiai menedzsment

Dr. Kovács Attila

Stratégiai tervezés és -menedzsment

Dr. Horváth Zoltán

Szállodai gazdálkodás

Tatár Emese

Szállodatan

Tatár Emese

Tervezési modellek

Törőné Dr. Dunay Anna

Üzleti tervezés

Dr. Illés Bálint Csaba

Vállalatgazdaságtan

Dr. Illés Bálint Csaba

Vállalati irányítás

Dr. Kovács Attila

Vállalati környezetgazdálkodás

Dr. Lencsés Enikő

Vállalkozás- és projektmenedzsment

Dr. Illés Bálint Csaba

Vállalkozási alapismeretek

Gábriel Monika

Változás- és válságmenedzsment

Tatár Emese

Vendéglátó vállalkozások gazdaságtana

Tatár Emese

Vezetői (üzleti) gazdaságtan

Dr. Illés Bálint Csaba

A Tanszék elérhetősége:

 • Postai cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
 • Telefon: +36 28 522-000 / 2009 mellék
 • Fax: +36 28 522-907