Gyorsmenü

Tehetséggondozás

Az Üzleti Tudományok Intézete különös figyelmet szentel a legjobb képességekkel rendelkező, megfelelően motivált, kutatni vágyó hallgatók tudományos tevékenységének tudatos elindítására, támogatására, bevezetésére a hazai és a nemzetközi tudományos közéletbe. A tehetséggondozás közvetlen célcsoportja a főiskolai és egyetemi szakok nappali és levelező tagozatos hallgatói.

A tehetséggondozó műhely fő tevékenysége a következő részekre bontható:

  1. Segíti, koordinálja, támogatja a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók és a témavezetők találkozását, elősegíti a kutatómunka sikerességét.
  2. Minden évben gondoskodik a Tudományos Diákköri Konferenciákon részvételről és a legjobb munkát végző hallgatóit delegálja  és felkészíti az egyetemi és az Országos Tudományos Diákköri, és egyéb konferenciákra.
  3. A tehetséges hallgatókat – mentoraik segítségével – bevonja a széleskörű kutatómunkába, közösen készített, mentorált publikációs munkába.
  4. A szakkollégiumok keretében szervezett rendezvényekkel elősegíti a hallgatói önszerveződést, segíti  az oktatási és tanulmányi kötelezettségeken túli ismeretátadás fórumait.
  5. Publikálási lehetőségeket keres és biztosít a tudományos tevékenységgel foglalkozó diákok számára, elősegítve ezzel a PhD-képzés rendszerébe történő bekerülést.

A tehetséggondozás kiemelt területei:

  1. Tudományos diákköri tevékenység
  2. Szakkollégiumi tevékenység