Gyorsmenü

Számviteli Tanszék

A Számvitel Tanszék a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működik az Üzleti Tudományok Intézetének részeként. A szervezeti átalakításokat követően megszűnt a korábbi Pénzügyi és Számviteli Intézet és 2013. október 14-től két Tanszéken folyik a számviteli és pénzügyi szakterületekhez tartozó oktató és kutatómunka. Ez a két Tanszék a Számvitel Tanszék  és Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék. A két Tanszék szorosan együttműködve végzi tevékenységét, mind az kutatás, mind az oktatás területén, valamennyi képzési szinten és gödöllői Karon a magyar és az idegen nyelvű képzésekben egyaránt (FOSZ, BA, MSc, MBA és PhD).

A Számvitel tanszék fő célja az aktuális számviteli ismeretek átadása a hallgatók számára és a számviteli képességek megszerzésének elsajátíttatása. Az ismeretek elsajátítását elősegítik munkatársaink gyakorlati tapasztalata és kutatási tevékenysége. A Pénzügy és Számvitel alapszak Számvitel szakirányához kötődő tantárgyak jelentős részét a Tanszék munkatársai oktatják a Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék munkatársaival együttműködve.

A megszerzett ismeretek elsajátításának eredménye, hogy hallgatóink eredményesen vesznek részt számviteli esettanulmány versenyeken. Oktatáson kívüli tevékenységünkhöz tartozik a hallgatók Tudományos Diákköri kutatásainak segítése és támogatása.

Oktatóink egy része a SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola témavezetője és oktatója. Ezzel is biztosítjuk a gyakorlati ismeretek tudományos és elméleti megalapozását.

Küldetésünk

Elméleti ismertek és gyakorlati tapasztalatok átadása a hallgatók számára, akik mindezekre építve alkalmasak lesznek a szakma bármely területén és szektorában kiemelkedő szintű munkát végezni és a megszerzett tudást tovább fejleszteni.

Fontosabb tantárgyaink a következők:

Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel, Vezetői számvitel, Konszolidált beszámoló alapjai, Számviteli esettanulmányok, Könyvvizsgálat alapjai, Egyéb szervezetek számvitele és számviteli specialitások, Költségvetési szervek államháztartástana, gazdálkodása és számvitele, Üzleti szabályzatok, Számvitelszervezés, Ellenőrzési alapok, Ellenőrzés, Elemzés, Számviteli elemzés, Számvitel, Pénzintézeti számvitel, Haladó vezetői számvitel, Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok és instrumentumok számvitele, Vállalati információs rendszerek számvitel és pénzügy moduljai

A Tanszék főállású vezető oktatói: Dr. Tóth Márk, Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita

A Tanszék vezetője: Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita

Kutatócsoport:

  • Számviteli kutatócsoport

A kutatási terület rövid leírása:

A Tanszék kutatási tevékenysége a számviteli rendszerek működtetésének gyakorlati lehetőségeit és jogszabályi kereteit vizsgálja. Különös figyelmet érdemel a számviteli rendszerek kialakításához kötődő vállalatirányítás által megfogalmazott információs igények teljesítésének vizsgálata.

A kutatási tevékenység a vállalati  és az államháztartási szféra számviteli körülményeire is kiterjed a nemzetközi pénzügyi és számviteli elvárások tükrében.

Jelenlegi kutatási területek:

  • pénzügyi és vezetői számvitel lehetőségei és korlátai
  • nemzetközi számviteli rendszerek
  • államháztartás számvitele
  • a számvitelből nyerhető információ felhasználási területei
  • a számviteli rendszerek kialakításának és működtetésének tényezői

A tanszék oktatómunkájában résztvevő kollégák:

Gácsi Roland, tanszéki mérnök

Halmosi Tímea, egyetemi adjunktus

Jávorné Dr. Végh Klaudia, adjunktus

Kodenko Jekatyerina, egyetemi adjunktus

Dr. Széles Zsuzsanna, tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Takácsné Dr. Váradi Györgyi, mestertanár

Dr. Tóth Márk, egyetemi docens

Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita, tanszékvezető, egyetemi docens

Varró Tímea, tanszéki mérnök

Véghné Dr. Bálint Katalin

Dr. Vörös Gyula, egyetemi docens

Dr. Zéman Zoltán, intézetigazgató, egyetemi docens

 

Őszinte tisztelettel,

Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita

intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

Email: Tangl.Anita@gtk.szie.hu

Cím: SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete, Számvitel Tanszék

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Telefon: 28/522-000

Fax: 28/410-804