Szakkollégium

Szakkollégiumi tevékenység

A szakkollégium célja olyan öntevékeny szakmai diákszervezet megalapítása, amelynek tagjai versenyképes szakmai tudást sajátítanak el az iskolán kívüli szakmai rendezvények során.

A résztvevők elmélyíthetik szakmai ismereteiket, tájékozódhatnak szakterületükön kívül eső tudományterületek eredményei felől, szervezett formában a gyakorlatban is alkalmazható eredmények létrehozására irányuló tudományos munkát végeznek. A szakkollégium támogatja tagjai reális és kritikus társadalomszemléletének kialakítását, a problémák komplex feldolgozásának készségét. A szakkollégistákat önálló gondolkodásra, vélemény kialakítására, kezdeményezőkészségre ösztönzi, felkészíti a közéleti szerepvállalásra.

MEGHÍRDETETT TÉMÁK:

  •  

        .