Gyorsmenü

PhD-képzés

A Doktori Iskola neve: Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

A Doktori Iskola vezetője: Dr. Lehota József, MTA doktora (közgazdaságtudomány), egyetemi tanár
Tudományági besorolás: gazdálkodás- és szervezéstudományok
A képzés kezdetének éve: 1993
A Doktori Iskola vezetőjének postacíme: Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
A Doktori Iskola titkára: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna, PhD (gazdálkodás- és szervezéstudományok) egyetemi docens
Email: gszd@gtk.szie.hu

A graduális oktatáson túl intézetünkben kiemelt szerepe van a PhD képzésnek, mind nappali, mind levelező tagozatos formában.Az intézetben fokozatot szerzett PhD. hallgatókról a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola honlapján talál bővebb információt.

A PhD képzés iránt érdeklődők a következő témavezetők és témaköreik közül választhatnak Intézetünkben:

Dr. Zéman Zoltán (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • Gazdálkodásszervezési folyamatok és a pénzügyi controlling módszertan fejlesztési lehetőségei

Dr. Lehota József (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • A fogyasztói és szervezeti piaci magatartás elemzése és tipizálása

Dr. Illés B. Csaba (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • A hatékony vállalkozásfejlesztés lehetőségei, korlátai és eszközei
 • Minőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek működtetése és fejlesztése

Dr. Szabó Zoltán (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • Online és Offline marketing eszközök és stratégiák alkalmazása termékmarketing és szolgáltatásmarketing területeken - borszektor, turizmus
 • Régió-, és településmarketing stratégiák, városmarketing, településmarketing

Dr. Széles Zsuzsanna (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • A kis- és középvállalkozások reakciójának vizsgálata a gazdasági és pénzügyi válságra hazai és nemzetközi összehasonlításba
 • A vállalkozásfinanszírozás elmélete és módszertana a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Vajna Istvánnl Dr. Tangl Anita (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • A számviteli rendszer kialakításának és működtetésének valamint a számviteli és adózási rendszer kapcsolatának módszertani kérdései

Dr. Lajos Attila (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • A minőségmenedzsment szerepe az agrár kis- és közepes vállalkozások humánerőforrás fejlesztésében

Dr. Komáromi Nándor (gazdálkodás- és szervezéstudományok):

 • Kvantitatív piackutatási módszerek alkalmazása, fejlesztése