Gyorsmenü

Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék

A Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működik az Üzleti Tudományok Intézetének részeként. A szervezeti átalakításokat követően megszűnt a korábbi Pénzügyi és Számviteli Intézet és 2013. október 14-től két tanszéken folyik a szakterületekhez tartozó oktató és mutatómunka. Ez a két tanszék a Pénzügymenedzsment és Controll, valamint a Számvitel Tanszék. A két tanszék szorosan együttműködve végzi tevékenységét, mind az kutatás, mind az oktatás területén, valamennyi képzési szinten (FOSZ, BA, MSc, MBA és PhD).

A Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék fő célja, hogy az általunk oktatott tantárgyak keretében mind elméleti, mind gyakorlati téren megfelelő, jól használható tudást tudjunk átadni a diákjainknak, melynek birtokában a szakterületük meghatározó szerepelőivé válhatnak a jövőben. Az oktatási tevékenységünk mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kutatási tevékenységre, a munkatársak jelentős része rendelkezik tudományos fokozattal. Két kutatócsoport is kapcsolódik a Tanszék munkájához és számos hazai és nemzetközi publikáció született a kollégáink tollából az elmúlt években. Az oktatás mellett nagy figyelmet szentelünk a tehetséggondozásnak, hallgatóink sikereket értek el az országos pénzügyi esettanulmányi versenyeken, TDK versenyeken az elmúlt években.

Küldetésünk

Hallgatóink számára elméleti és gyakorlati, mindenkor jól használható tudás átadása, annak érdekében, hogy közgazdászként az előttük álló feladatokat, kihívásokat szakmailag megalapozottan, tudományos igényességgel és a legjobb minőségben tudják megoldani.

Fontosabb tantárgyaink a következők:

Adótan, Alkalmazott vállalatértékelés, Bankismeretek, Banküzemtan és –elemzés, Befektetések, Befektetések alapjai, Controlling, Controlling technikák, Empirikus pénzügyek, Haladó pénzügytan, Haladó vállalati pénzügyek, Humán controlling, Kisvállalkozások finanszírozási specialitásai, Nemzetközi pénzforgalom, Nemzetközi pénzügyek alapjai, Pénzügy MSc, Pénzügyi controlling, Pénzügyi controlling és üzleti játék, Pénzügyi elmélettörténet, Pénzügyi számítások, Pénzügymenedzsment alapjai, Pénzügymenedzsment és kockázatkezelés, Pénzügytan BA,, Vállalati adózás, Vállalati információs rendszerek számvitel és pénzügy moduljai, Vállalati pénzügyek, Vállalati pénzügyi döntések, Vállalati pénzügyi döntések alapjai

A Tanszék főállású vezető oktatói: Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea, Dr. Pataki László, Dr. Vörös Gyula, Dr. Zéman Zoltán

A Tanszék vezetője: Dr. Zéman Zoltán

Kutatócsoportok:

Fő kutatási terület rövid leírása:

A Tanszék kutatási tevékenysége igen sokrétű. Jellemzően vállalatfinanszírozás, tőkeszerkezet elemzés, vállalatértékelés, befektetések elemzése, controlling módszertani, adózási kérdések, önkormányzatok gazdálkodása, valamint a lakossági megtakarítások hajlandóságának elemzése áll a vizsgálatok központjában. Kiemelt kutatási területeink jelenleg:

A tanszék oktatómunkájában résztvevő kollégák:

Dr. Bárczi Judit, egyetemi docens

Belovecz Mária, adjunktus

Dr. Borszéki Éva, professor emerita

Gácsi Roland, tanszéki mérnök

Hegedűs Szilárd, tanszéki mérnök

Jávorné Dr. Végh Klaudia, adjunktus

Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea, egyetemi docens

Dr. Pataki László, intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens

Dr. Sóvágó Lajos, címzetes egyetemi docens

Dr. Vörös Gyula, egyetemi docens

Dr. Zéman Zoltán, intézetigazgató, tanszéki vezető, egyetemi docens

 

Őszinte tisztelettel,

Dr. habil. Zéman Zoltán, PhD

intézeti igazgató, egyetemi docens

Email: zeman.zoltan@gtk.szie.hu

Cím: SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete, Pénzügymenedzsment és Controll Tanszék

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Telefon: 28/522-000

Fax: 28/410-804