Gyorsmenü

Pénzügy MSc

Kedves leendő Hallgatónk!

Magyarországon az elmúlt évtizedben lezajlott gazdasági folyamatok a korábban sem elhanyagolható pénzügyi szektor gazdasági súlyát és társadalmi jelentőségét számottevő mértékben fokozták. A Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara 2008 évtől elindítja a Pénzügy Mesterszakot, vállalati pénzügy szakirányon.

A Pénzügy MSc szakon végzettek elméleti és módszertani megalapozottságú gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező szakemberek lesznek, és a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetekben, mind vállalkozási, mind menedzsmenti funkciókat képesek lesznek ellátni. A végzettség megszerzését követő rövid időn belül önállóan képesek lesznek a különböző közgazdasági döntések előkészítésére, a döntésre, és valamennyi menedzseri funkció betöltésére: a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására, a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére. Intézetünk megfelelő számú tudományos fokozattal rendelkező oktatói mellett több minősített, nagy gyakorlati tapasztalattal bíró szakember (Állami Számvevőszéktől, kereskedelmi bankoktól) meghívott oktatóként járul hozzá a képzés színvonalának emeléséhez. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a pénzügyi-gazdasági ismeretek iránt, kellő kitartással rendelkeznek, és sikeresek kívánnak lenni az üzleti életben.

Dr.  Zéman Zoltán
egyetemi docens, szakvezető

A szak részeltes leírása megtalálható a Kar weboldalán: gtk.szie.hu/oktatas/mesterkepzes/penzugy-msc

Diplomadolgozthoz választható témakörök:
(a témakörön belül, konkrét cím megfogalmazása szükséges)

 1. A vállalati információs rendszer pénzügyi és számviteli moduljainak kialakítása és működtetésének specialitásai egy adott vállalkozás esetében.
 2. Egy adott vállalkozás beszámolójából nyerhető információk és azok felhasználási területei, különös tekintettel a számviteli politika és a vállalati gazdasági folyamatok kapcsolatára.
 3. A pénzügyi kimutatások információ tartalmának elemzése és összehasonlítása a nemzetközi számviteli rendszerek ismeretében (IAS/IFRS, US-GAAP, EU irányelvek szerint)
 4. A magyar számviteli törvény és nemzetközi szabályozások összehasonlítása, és a nemzetközi számviteli standardok szerepe a hazai szabályozásában konkrét vállalati esettanulmánnyal.
 5. Pénzügymenedzsment döntések a vállalkozások működtetési folyamataiban, valamint az adott vállalat egyes életciklusaiban.
 6. A vállalkozások adóterhelésének elemzése, költségvetési kapcsolatok értékelése.
 7. A vállalkozói célokat szolgáló (menedzsment) számvitel, szervezése, fejlesztése, a nyerhető információk köre, hasznosítása adott vállalkozásnál. A vállalkozás számviteli információs rendszere működésének vizsgálata, javaslat az integrált információ-rendszer kialakítására.
 8. A pénzügyi controlling - rendszer célja, alapelvei, működésének vizsgálata, fejlesztés, szervezeten belüli kapcsolata. A stratégiai és az operatív controlling kialakítása, eszközeinek alkalmazása egy meghatározott vállalkozásnál.
 9. Az ellenőrzési rendszer felépülése és az ellenőrzési szintek kapcsolata. A külső ellenőrzés. Ellenőrzési módszerek bemutatása egy vállalkozásnál. A vállalkozás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata, fejlesztése.
 10. Bank és vállalkozás kapcsolatrendszere a különböző bankügyletekben. (számlavezetés, hitelezés, egyéb ügyletek.)
 11. A vállalkozás-finanszírozás (saját tőke, önfinanszírozás, hitel, lízing, faktoring, forfetirozás, kockázati tőke). Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggései, adott vállalkozásnál.
 12. A pénzügyi tervezés. Vállalati stratégiai, éves és operatív pénzügyi tervek (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv, nettó cash-flow, hitelterv) készítése, értékelése.
 13. Fizetési problémák kezelése, kockázat és csőd előrejelzések, pénzügyi konszolidáció, reorganizáció. Vállalati fúziók pénzügyi hatása.
 14. Befektetési, beruházási projektek gazdasági elemzése, az üzleti terv értékelése, kockázat-hozam összefüggései, a megvalósíthatóság értékelése, és/vagy megvalósulás utólagos vizsgálatával. Érzékenység vizsgálat.
 15. A vállalati érték és azt meghatározó tényezők értékelése adott vállalatnál. Részvényárfolyam alakulásának vizsgálata.
 16. Nemzetközi elszámolások, kockázatok és ezek hatásai a gazdaságra, vállalkozásokra.
 17. A vállalatértékelés módszereinek és eszközeinek bemutatása egy adott vállalkozásban.
 18. A kockázati tőke szerepe. Kockázati tőke befektetés egy működő gazdálkodó szervezetbe.
 19. Pénzügyi kockázatok mérése, kezelése.
 20. Kötvény, részvénypiacok, származtatott ügyletek és egyéb befektetések értékelése.
 21. A vállalkozás tevékenységének vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése 3-5 évre vonatkozóan az Éves Beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet, egyéb információk) adatai alapján. Pénzügyi kimutatások elemzése.
 22. A likviditás és pénzgazdálkodás éves és éven belüli tervezése, alakulásának vizsgálata. A likviditás fenntartásának, illetve helyreállításának lehetőségei, módszerei adott vállalkozásnál.
 23. Finanszírozási döntések folyamata, kölcsönhatásai. Tőkehasznosítás, kockázat - hozam viszony, finanszírozási - hatékonyság elemzése.
 24. Tőzsde felépítése, működése, hatása a vállalatok értékére és jövedelmezőségre. Tőzsde szerepe Magyarországon.
 25. A költség és teljesítmény elszámolás folyamatát egy termelő, kereskedelmi, szolgáltató vállalkozás gyakorlatában. (a hagyományos költségszámítási rendszereket, a hagyományos költségszámítás folyamatát, az általános költségek elszámolását, a szolgáltató részlegek költségeinek felosztását és a közvetett költségek költségviselőkre történő felosztásának menetét. Ismertesse hogyan alakultak ki a tevékenységalapú költségszámítási rendszerek.)