Gyorsmenü

Pénzügy és Számvitel BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A szak létrehozása nem előzmény nélküli a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. A kar az európai képzési rendszer átalakítását meghatározó u.n. Bolognai folyamat részeként átalakítja képzési struktúráját, biztosítva az átláthatóbb képzési szerkezet kialakítását, támaszkodva azon meglévő és működő elemekre is, amelyek megfelelő szakmai alapokkal rendelkeznek a Karon. Intézetünk rendelkezik az alapszak mindkét –(pénzügyi és számviteli) szakirány tekintetében képzési és kutatási tapasztalatokkal.. A pénzügy-számvitel alapszak előzménye több évtizedre vezet vissza. Az Üzleti Tudományok Intézet, illetve a jogelődje a Tanszék fennállása óta a kutatás előfeltétele volt az oktatás fejlődésének. Ennek eredményeként Intézetünknek megfelelő számú tudományos fokozattal rendelkező oktatója van. Emellett több tudományos fokozattal rendelkező, nagy gyakorlati tapasztalattal bíró szakember (Állami Számvevőszék, kereskedelmi bankok) meghívott oktatóként járul hozzá a képzés színvonalának emeléséhez. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a pénzügyi-gazdasági ismeretek iránt, kellő kitartással rendelkeznek, és sikeresek kívánnak lenni az üzleti életben.

Dr. Zéman Zoltán
egyetemi docens,szakvezető

A szak részeltes leírása megtalálható a Kar weboldalán: gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/penzugy-es-szamvitel-ba

Szakdolgozathoz választható témakörök:
(a témakörön belül, konkrét cím megfogalmazása szükséges)

Mindkét szakirány által választható

 1.  A Számlarend és a kettős könnyvitel (belső és külső célú) működése, szervezése, fejlesztése, az adatok számítógépes feldolgozása adott vállalkozásnál. A számviteli politika kialakítása választott vállalkozásnál (különös tekintettel az előírt szabályzatokra).
 2. A vállalkozói célokat szolgáló (menedzsment) számvitel, szervezése, fejlesztése, a nyerhető információk köre, hasznosítása adott vállalkozásnál. A vállalkozás számviteli információs rendszere működésének vizsgálata, javaslat az integrált információ-rendszer kialakítására.
 3. A vállalkozás számviteli információs rendszer alrendszereinek (anyag, munkabér, tárgyi eszköz, pénzügy stb.) vizsgálata, javaslat továbbfejlesztésükre egy adott vállalkozásnál, illetve összehasonlító vizsgálat több rendszer esetében.
 4. A vállalkozás számviteli információs rendszer költség elszámolási rendszerének vizsgálata, elemzése, értékelése és javaslat továbbfejlesztésére egy adott vállalkozásnál.
 5. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése az Éves beszámolókból nyerhető információk alapján 3-5 évre vonatkozóan. (Mérlegelemzés).
 6. A vállalkozás egész tevékenységének értékelése a Beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, egyéb információk, adózási kérdéskörök) adatai alapján.
 7. A controlling - rendszer kialakításának célja, alapelvei, működésének vizsgálata, fejlesztése meghatározott vállalkozásnál. A szervezeten belüli controlling differenciálódása, a controlling metodika standardizálódása mellett egy meghatározott vállalkozásnál.
 8. Az ellenőrzési rendszer felépülés. Az ellenőrzési módszerek bemutatása egy vállalkozásnál. A vállalkozás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata, fejlesztése.
 9. A vállalkozások finanszírozási igényei, kielégítésének módjai, formái. Bank és vállalkozás kapcsolatrendszere a különböző bankügyletekben.
 10. A vállalkozás üzleti, pénzügyi tevékenységének elemei, a megvalósulás operatív értékelése (terv-tény elemzése).
 11. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének elve és gyakorlati megvalósítása adott vállalkozásnál.
 12. A vállalkozás-finanszírozás. Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggései, adott vállalkozásnál.
 13. Beruházási projekt gazdasági elemzése, az üzleti terv értékelése, kockázat, megvalósíthatóság értékelése, és/vagy megvalósulás utólagos vizsgálatával.
 14. A könyvvizsgálat szerepe, munkafolyamatai, információigény és kielégítésének módjai a vállalkozásoknál.
 15. Az ellenőrzési rendszer felépülése és az ellenőrzési szintek kapcsolata különös tekintettel a közpénzek ellenőrzésére.

Pénzügy szakirány által választható

 1. Banki, pénzintézeti finanszírozás szerepe a vállalkozások működésében Bankügyletek, kockázatok, kockázatkezelés.
 2. A likviditás és pénzgazdálkodás tervezése, alakulásának vizsgálata. A likviditás fenntartásának lehetőségei adott vállalkozás esetében. Pénzügyi tervezés, vállalati stratégiai éves és operatív pénzügyi tervek készítése, értékelése.
 3. A pénzügyi piacok, eszközök, befektetési formák. A befektetési eszközök értékelési és árazási technikái.
 4. A pénzügyi controlling rendszer elemei és hatásuk a vállalati döntésekre.
 5. A tőzsdei ügyletek és azok alkalmazásának hatása a vállalatfinanszírozásra.

Számvitel szakirány által választható

 1. A csődeljárás, felszámolás, végelszámolás bonyolítása, következményeinek elemzése, értékelése, valamint számviteli teendői.
 2. A pénzintézet számviteli rendszerének működése és sajátosságai és információs szerepe.
 3. A költségvetési szervek számviteli politikájának értékelése.
 4. Egy költségvetési szerv gazdálkodásának értékelése több év beszámolója alapján.
 5. Az egyéb szervezetek számviteli rendszerének működése, értékelése.