Gyorsmenü

További gondolatok az intézetről

Az Üzleti Tudományok Intézete célja, hogy az üzleti és alkalmazott közgazdasági és menedzsment tudományok területén, felsőfokú oktatási tevékenység keretében összegyűjtse és továbbadja a legszükségesebb szakismereteket, a jövő gazdasági értelmisége számára.

Fontos feladatunk, hogy a társadalom számára biztosítsuk a gazdasági szakemberek megfelelő képzettségét. Ennek érdekében tevékenykedjünk és végezzük szakmai tevékenységi körünk bővítését, fejlesztését. Ezt a legkorszerűbb, naprakész ismeretek és módszerek alkalmazásával szeretnénk megvalósítani.

Törekszünk a hallgatók gazdasági; világszemléletének formálására a gazdasági természetű kérdésekben történő eligazodásra A kurzusok során feltárjuk a gazdasági folyamatok legfontosabb tényezőit, ösztönözzük a stratégiai szemlélet kialakulását, az ökonómiai szempontok felismerését, döntési helyzetekre való felkészülést és tudományos megalapozottságának elsajátítását.