Gyorsmenü

Minőségmenedzsment Tanszék

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm az Üzleti Tudományok Intézet legfiatalabb Tanszékén!

Bár Tanszékünk fiatal, az általa kezelt és kutatott diszciplínák komoly hagyományokkal rendelkeznek mind Intézetünkben, mid Karunkon.

A Tanszék az ÜTI Minőségfejlesztési kutatóközpontjából jött létre ugyanis a kutatóközpont alapvetően nem oktatói feladatokat töltött be, hanem az akkreditációhoz, a kari ISO rendszerhez és a KSH adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztráció koordinálását. A központ működtetésének feladati így első sorban adminisztratív feladatokra fókuszáltak, nem pedig oktató-kutató tevékenységre. Mivel a kutatóközpont munkatársai szervesen részt vettek az intézeti oktató-kutató folyamatokban, így indokolttá vált annak tanszékké szervezése.

A tanszékké alakulás lehetőséget teremtett arra, hogy a tudományos utánpótlásképzésben is aktívan részt vállalhassanak a tanszék munkatársai, mivel a kibővült feladatok így nemcsak a tantárgyak fejlesztésére és oktatására fókuszál, hanem szak- és diplomadolgozatok konzultációs feladatainak vezetésére, koordinálására, illetve a kari TDK-n való tudományos munkák felkészítésében.

Az összetett feladatok alapján a Tanszék a kutatás – oktatás – tudásinnováció hármas szinergiájára helyezi a hangsúlyt és mindennapi feladatainak központjában is ez áll.

Törekszünk a modern, XXI. századi módszerek és technikák folyamatos megismerésére és megismertetésére, elméleti és gyakorlati kapcsolódásuk bemutatására, hogy a tantárgyainkat hallgató diákok piacképes információkkal és ismeretekkel rendelkeznek.

Tantárgyi struktúránk kialakításánál, illetve kapcsolódó tantárgyak oktatásánál is ezeket a szempontokat vesszük figyelembe.

 

A Tanszék munkatársai által oktatott tantárgyak:

-          Minőségmenedzsment alapjai

-          Minőségmenedzsment

-          Vevőkapcsolatmenedzsment

-          Marketingmenedzsment alapjai

-          Marketingmenedzsment

-          Termék- és szolgáltatásstratégia

-          Termékfejlesztési stratégiák

-          Üzletviteli modellek és rendszerek

-          Stratégiai emberi erőforrás menedzsment

-          Szállítmányozás és külkereskedelmi technikák

 

A Tanszék oktatói, munkatársai

-          Dr. Lajos Attila, egyetemi docens, tanszékvezető

-          Almádi Bernadett, egyetemi tanársegéd

-          Tolnay Anita Barbara, PhD hallgató

-          Morauszki Kinga Szilvia, PhD hallgató

-          Al-Heyasi Aref, PhD hallgató

-          Fodor Fanni Ildikó, tanszéki demonstrátor

 

Üdvözlettel:

Dr. Lajos Attila, egyetemi docens, tanszékvezető