Gyorsmenü

Marketing Módszertani Tanszék

Tisztelt Látogató!

Örömmel köszöntöm honlapunkon a Marketing Módszertani Tanszék nevében.

A marketing oktatása a gödöllői egyetemen több mint negyedszázados múltra tekint vissza. A jogelőd oktatásszervezeti formák (az 1987. évi alapítástól kezdődően) intézeti tanszék, önálló tanszék, majd  önálló intézet voltak. Ezeket a formákat dr. Lehota József egyetemi tanár irányitotta. A SZIE GTK-n 2014 évben jelentős szervezeti átalakulások történtek. Ennek során jött létre az Üzleti Tudományok Intézet, ezen belül a Marketing Módszertani Tanszék és a Marketing Menedzsment Tanszék. A két tanszék a hagymányokra épitve, és az új kereteket kihasználva szorosan együttműködik egymással.

A két marketing tanszék tevékenységi profiljában kiegyensúlyozott helyet szán az oktatásnak, a kutatásnak és a szaktanácsadásnak egyaránt. Oktatásban menedzseli a Kereskedelem és Marketing alapszak, (BA), a Marketing mesterszakot(MSc) tevékenységét. A SZIE GTK Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola keretében Marketing PhD alprogram muködik. A SZIE-re jelentkezo hallgatók felsooktatási tanulmányaik mindhárom szintjét BA, MSC, PhD egy intézményben is elvégezhetik.

Küldetésünk

A gödöllői marketing oktatás, kutatás és vállalati szaktanácsadás a múltban elismerést, egyfajta szakmai rangot vivott ki magának. Küldetésünk az, hogy ezt az imázst megőrizzük, és a mai kor informatika eszközrendszerét, korszerű lehetőségeit kihasználva továbbfejlesszük. A "gödöllői marketing iskola" egyik jellemzője volt mindig is a mély elméleti, módszertani megalapozottság. Tanszékünknek ez az alap a jövőben  komoly feladatot, és egyúttal kihivást jelent.

Szakterületeink

- A marketingkutatás kvalitativ és kvantitativ módszereinek alkalmazása, kutatása, fejlesztése

- Az online marketing széleskörű és gyorsan fejlődő eszközrendszerének alkalmazása, kutatása, fejlesztése

- A marketing tevekenység, illetve a szélesebb értelemben vett üzleti folyamatok elemzése,matematikai modellezése, számitógépes vizsgálata

- Tudományok közötti (interdiszcplináris) kutatások, fejlesztések, együttműködés a vállalati területek között: marketing és logisztika, marketing és vállalati informatika, marketing és minőségmenedzsment kapcsolata, fejlesztése

- A marketing és az üzleti tevékennység speciális területei: például kulturális marketing, marketing és civil szervezetek kapcsolata, személyes pénzügyi menedzsment

Munkatársaink

Dr. Komáromi Nándor egyetemi docens, tanszékvezető

Dr. Lehota József egyetemi tanár

Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens

Dr. Mihály Nikolett egyetemi adjunktus.

Horváth Ádám egyetemi tanársegéd

Tari Katalin, PhD hallgató

 

Öszinte tisztelettel:

Dr. Komáromi Nándor

egyetemi docens,tanszékvezető

Elérhetőség: 

SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézet

Marketing Módszerani Tanszék

2100 Gödöllo, Páter K. u. 1.

Telefon: 28/522-000/1984

komaromi.nandor@gtk.szie.hu