Gyorsmenü

Marketing Menedzsment Tanszék

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm honlapunkon a Marketing Menedzsment Tanszék nevében!

A modern gazdasági környezet számos menedzsment kihívás elé állítja a vállalatok vezetőit, irányítóit, döntéshozóit és menedzsereit. A marketing olyan eszközrendszert biztosít a vállalti menedzsment számára, amely naprakész piaci információ segítségével lehetővé teszi a fogyasztói és vásárlói igények feltérképezését, nyomon követését és a megfelelő marketing menedzsment és kommunikációs eszközök alkalmazásával az optimális marketing stratégia kialakítását.

Ebben a gazdasági környezetben működik sikeresen a gödöllői marketing képzés, amely a gödöllői egyetemen több mint negyedszázados múltra tekint vissza. A jogelőd oktatásszervezeti formák (az 1987. évi alapítástól kezdődően) intézeti tanszék, önálló tanszék, majd önálló intézet voltak. A SZIE GTK-n 2014-ben létrejött az Üzleti Tudományok Intézete, ezen belül a Marketing Menedzsment Tanszék és a Marketing Módszertani Tanszék. A két tanszék a hagyományokra építve, és az új kereteket kihasználva szorosan együttműködik egymással.

A két marketing tanszék tevékenységi profiljában kiegyensúlyozott helyet szán az oktatásnak, a kutatásnak és a szaktanácsadásnak. A Marketing Menedzsment Tanszék oktatásban menedzseli az alábbi képzéseket:

  • Kereskedelem és Marketing alapszak, (BA),
  • Marketing mesterszak (MSc),
  • Marketing PhD alprogram a SZIE GTK Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola keretében,
  • Kereskedelem és Marketing (FOSZ).

A SZIE-re jelentkező hallgatók marketing felsőoktatási tanulmányaik mindhárom szintjét BA, MSC, PhD egy intézményben is elvégezhetik.

Küldetésünk

A Marketing Menedzsment Tanszék kiemelten fontosnak tartja, hogy a hallgatók naprakész ismeretekkel rendelkezzenek. Ennek érdekében a tananyagok kialakításakor a nemzetközi trendeknek megfelelő színvonalú elméleti ismeretek átadása a cél. Ezt támasztják alá kollégáink nemzetközi tapasztalatai és kutatói, oktatói együttműködései (Webster University USA, Murray State University USA, Christian Agricutural College The Netherlands, Geisenheim University Germany).

A gyakorlati tudás elsajátítása szintén elengedhetetlen feltétele a marketing felsőoktatás sikeres működésének melyben a Tanszék vállalati kapcsolatrendszere áll rendelkezésre. Ennek keretében számos előadás és gyakorlat megtartásában segítik munkánkat gyakorló vállalati vezetők, tulajdonosok és szakértők.

A gödöllői marketing oktatás, kutatás és vállalati szaktanácsadás a múltban elismerést, egyfajta szakmai rangot vívott ki magának. Küldetésünk az, hogy ezt az imázst megőrizzük, és a mai kor informatika eszközrendszerét, korszerű lehetőségeit kihasználva továbbfejlesszük.

Szakterületeink

Marketing, marketing menedzsment, marketing kommunikáció, marketing stratégiák, Public Relations, on-line marketing és kommunikáció, marketing tervezés, média- és reklámkommunikáció, értékesítés, fogyasztói magatartás, vevőkapcsolat-menedzsment, régió- és településmarketing, turizmusmarketing, szolgáltatás marketing, business marketing, bormarketing, integrált marketing kommunikáció, beszerzési és értékesítési menedzsment, üzleti kommunikáció.

Munkatársaink:

Dr. Papp János PhD intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens, tanszékvezető

Prof. Dr. Fehér István professor emeritus

Fürediné Dr. Kovács Annamária egyetemi adjunktus

Csíkné Dr. Mácsai Éva egyetemi tanársegéd

Brix Ágnes egyetemi tanársegéd

Urbánné Treutz Ágnes egyetemi tanársegéd

Fülöp Zsolt PhD Hallgató

 

Öszinte tisztelettel:

Dr. Papp János PhD

Tanszékvezető, egyetemi docens

 

 

Elérhetőség:

SZIE GTK Üzleti Tudományok Intézete

Marketing Menedzsment Tanszék

2100 Gödöllo, Páter K. u. 1.

Telefon: 28/522-000/1986

Email: papp.janos@gtk.szie.hu