Gyorsmenü

Kereskedelem és Marketing BA

Kedves leendő Hallgatónk!

A felsőoktatási (alapszak/BA, mesterszak/MA, doktor/PhD) és a felvételi rendszer átalakulással párhuzamosan a középiskolás tanulók pályaválasztással kapcsolatos kockázatai jelentősen megnőttek, a helyes szak és intézményválasztási döntéshez egyre több és megalapozottabb információra van szükség.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a marketing felsőoktatási képzés mindhárom szakaszával rendelkezik. A magyar Akkreditációs Bizottság indításra elfogadta 2005-ben a Kereskedelem és marketing alapszakot (BA), illetve 2007-ben a Marketing mesterképzési szakot (MSc).
A SZIE GTK Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktoris Iskola keretében Marketing PhD alprogram működik. A SZIE-re jelentkező hallgatók felsőoktatási tanulmányaik mindhárom szintjét BA, MSc és PhD egy intézményben végezhetik. Az Intézet mindent megtesz azért, hogy hallgatóink bevételekhez jussanak, ezért bevonjuk őket az intézeti kutatásokba, vállalati megbízásokba is. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kereskedelem és marketing alapszak képzése az országban jól ismert, a hallgatói könnyen találnak gyakorlati helyeket és viszonylag rövid időn belül el tudnak helyezkedni. A képzés gyakorlatorientált, amely a munkába állást jelentősen segíti.

Tíz indok, amiért érdemes a SZIE GTK Kereskedelem és Marketing BA alapszakját választani:

 1. Több mint 20 éves egyetemi tapasztalat a marketing képzés területén, nagyszámú sikeres hallgatói karrier.
 2. A szakmai közvélemény a SZIE GTK marketing képzését a három legjobb közé sorolja.
 3. A szakvezető Marketing Tanszék oktatóinak több mint 70%-a tudományos minősítéssel rendelkezik, amely aminőségi képzés alapját képezi.
 4. Gyakorlatorientált oktatás, a vállalatokkal való szoros kapcsolat (vállalati gyakorlati helyek, kooperatív gyakorlati képzés, vállalati kutatások)
 5. A képzés tárgyi feltételei magas színvonalúak (pl., Marketingkutatási labor, E-learning, Neptun)
 6. Magas színvonalú az oktatáson kívüli szakmai tevékenység (Tudományos Diákköri Munka, Marketing Hallgatói Klub)
 7. Az egyéni képesség (kompetencia) mérésére épülő oktatásfejlesztési és ahhoz kapcsolódó személyre szóló tanácsadás.
 8. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara jelentős kulturális, történelmi és nemzeti tradíciókkal rendelkező városban, tiszta levegőjű, zöld és egészséges környezetben található.
 9. Budapesthez való földrajzi közelség, a szomszédos megyékből való gyors és olcsó elérhetőség.
 10. Széles körű szabadidős lehetőségek (sport, kulturális, vallási és civil szerveztek)

Ha kérdéseik vannak a nyílt napok mellett telefonon és e-mailben is érdeklődhetnek.

Tisztelettel:

Dr. Papp János
egyetemi docens, szakvezető

 

A szak részeltes leírása megtalálható a Kar weboldalán:

gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/kereskedelem-es-marketing-ba

 

A diploma és szakdolgozat alapváza és követelménye, illetve félévi ütemezése:

uti.gtk.szie.hu/sites/default/files/upload/page/diplom_szakdolgozat_vazlat_kovetelmeny_3felevre.doc

 

Szakdolgozathoz választható témakörök:

Dr. Lajos Attila témái

 1. Végezze el adott vállalkozás marketing folyamatainak fejlesztési tervét a minőségmenedzsment szempontjából!
 2. Készítse el adott vállalkozás termékfejlesztési stratégiai tervét!
 3. Készítsen stratégiai tervet egy szolgáltató szervezet számára új szolgáltatási termék piaci bevezetésére!
 4. Készítse el adott vállalkozás vevőelégedettségi felmérését meglévő termékkínálatának fejlesztése érdekében!
 5. Dolgozza ki adott vállalkozás árképzési stratégiáját a minőség-költség kapcsolatokat figyelembe véve!

Dr. Gyenge Balázs témái

 1. A fogyasztói és vásárlói magatartásra ható tényezők elemzése valamely konkrét termék, márka (esetleg termékcsoport) esetén (mind a tartós fogyasztási cikkek, mind az FMCG termékek körében)
 2. Az egyszemélyes háztartások vásárlási és fogyasztási sajátosságai (szenior és szingli marketing)
 3. A vásárlási döntés teljes folyamatának elemzése adott termék, termékkör vagy márka estén
 4. A fogyasztói (vásárlói) üzletválasztás egyes elemeinek vizsgálata adott bolt, bolttípus, (esetleg ehhez kapcsolódó) termékkör esetén
 5. Az (élelmiszer) nagy- és kiskereskedelmi vállalatoknál folyó marketingtevékenység elemzése
 6. A bevásárlóközpontokban megfigyelhető vásárlói magatartás elemzése
 7. A (kereskedelmi) marketingmix valamely elemének (ár, termék, disztribúciós és kommunikációs politika) bemutatása és vizsgálata konkrét vállalat vagy termék esetén
 8. A gyerekek fogyasztói, vásárlói magatartásának vizsgálata, döntéseiket befolyásoló tényezők elemzése
 9. A marketing alkalmazása a kulturális életben (például: színház marketing, múzeum marketing, könyv marketing)

Dr. Komáromi Nándor témái

 1. Egy vállalat marketing gyakorlatának bemutatása, értékelése
 2. Rendszertermékek értékelése gyártói és vásárlói szempontból
 3. Nincs a polcon a keresett áru: a hiány következménye gyártói szempontból
 4. Bizalomkártyák hatása a vásárlói magatartásra
 5. Régi vevő megtartása vagy új vevő megszerzése? A vállalati gyakorlatok értékelése
 6. Gerillamarketing akciók értékelése, tervezése
 7. Kattintás vagy pillantás? A honlapok hatékonyságának vizsgálata
 8. Térkép vagy táblázat? Geo-marketing programok a vállalati gyakorlatban
 9. A várható kereslet becslésének vállalati gyakorlata
 10. Új veszélyek: a vállalati információbiztonság értékelése
 11. Beszállítók kiválasztásának és értékelésének gyakorlata
 12. Vállalati logisztikai tevékenység (termékazonosítás, raktározás, járatszervezés) értékelése
 13. Outsourcing döntések előkészítése és értékelése

Dr. Papp János témái

 1. Versenyelemzés egy meghatározott termék vagy termékcsoport piacán.
 2. Marketingtevékenység átfogó elemzése egy konkrét vállalkozás keretében.
 3. Marketingtevékenységek elemzése új termék piaci bevezetésekor.
 4. Környezettudatosság a marketing kommunikációban Hatása fogyasztói magatartásra ("zöld marketing")
 5. "Egy vállalat" marketing kommunikációs tevékenységének átfogó elemzése
 6. "Egy márka kommunikációs stratégiájának a bemutatása.
 7. "Egyik marketing kommunikációs eszköz" (reklám, vásárok, kiállítások,SP, PS, pr.) elemzése (célcsoportok, márkák, üzenetek szerint).
 8. Hatásosság és hatékonyság elemzése kampányokban. Reklámkampányok elemzése.
 9. Rádió, TV, Óriásplakát, Sajtó, alkalmazási lehetőségei,a média hatás elemzése.
 10. Eladóhelyi reklámok, akciók (POP, POS) tervezése, elemzése.
 11. Merchandising alkalmazási lehetőségei.
 12. A csomagolás szerepe a marketingben.
 13. Termékmarketing és márkastratégiák bevezetéstől az újrapozícionálásig
 14. Szolgáltatások marketingjének kommunikációs sajátosságai.
 15. Egy vállalkozás piacra lépésének marketingtervezése
 16. Bor és marketing kapcsolata a gyakorlatban
 17. A marketingkommunikáció és a bor kapcsolata
 18. A bor csomagolásának jelentősége, a promóciós mix-ben
 19. Borvásárlási és borfogyasztási szokások vizsgálata
 20. Marketing tevékenységek vállalati elemzése
 21. Fogyasztói szokások vizsgálata a reklámokban
 22. Kultúraközi marketing kommunikációs sajátosságai
 23. A bor kultúrákban betöltött szerepének kommunikációs elemzése

Urbánné Treutz Ágnes témái

 1. Egy település/kistérség/megye/régió marketingtevékenységének elemzése
 2. Egy vállalat marketingtevékenységének elemzése
 3. Egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységének elemzése
 4. Marketingkommunikációs eszközök hatása a fogyasztói magatartásra
 5. Egy vállalat PR tevékenységének elemzése
 6. Marketingstratégiák elemzése vállalati környezetben

Horváth Ádám témái

 1. Vállalatok marketing tevékenységének és fogyasztói megítélésének bemutatása, elemzése
 2. Kulturális fogyasztáshoz (film, televízió) köthető fogyasztói magatartás vizsgálata
 3. Filmes merchandising alkalmazása és fogyasztói megítélése
 4. Filmes termékelhelyezés alkalmazása és annak fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásának vizsgálata
 5. Egy vállalat marketing kommunikációs tevékenységének és fogyasztói megítélésének bemutatása

A témák a konzulenssel történő egyeztetés alapján bővíthetőek, konkretizálhatóak, egyéni

(primer) kutatás lefolytatása minden témakör esetében kötelező!

IBM szakdolgozati témák

Tisztelt Hallgatóink!
Az IBM az alábbi témákat hirdeti meg szakdolgozatban vagy TDK munkában való feldolgozásra. A témák bővíthetők illetve szűkíthetők. A vállalkozó, jól teljesítő hallgatók nagy biztonsággal tudnak majd az IBM-nél, vagy partnereinél elhelyezkedni. Lehetőség lenne, hogy Trainee-ként már a munka alatt is náluk töltsenek pár hónapot. A szakdolgozat témájától függően az Intézeti oktatók közül egy belső konzulens is végigköveti a dolgozat elkészülését.

 1. Marketing stratégiák az IT szektorban
 2. IT stratégiák (akár egy adott vállaltnál, vagy iparágban, vagy iparágak közötti összehasonlítás)
 3. Dokumentumkezelési technikák Magyarországon, ill. iparáganként, vagy akár a egy adott vállaltnál
 4. Egy adott cég dokumentum archívumának digitalizálása
 5. Virtualizációs technológiák összehasonlítása (tárolók esetén) EMC, Hitachi, IBM
 6.  Virtualizációs technológiák összehasonlítása (szerverek esetén) szoftveres és hardveres megoldások (VM-Ware, LPAR technológiák)
 7. Teljesítmény tesztelési és összehasonlítási módszerek különböző alkalmazások esetén (OLTP, OLAP, Java, HPC)
 8. Cell processzorok felhasználási területei (akár programozási feladattal)
 9. Gyorsan használható "TCO" tool kialakítása a magyar piacra
 10. A hazai ERP rendszerek piaci áttekintése (piaci részesedés és installáltbázis alapján)
 11. Public Key Infrastructure (PKI) lehetséges alkalmazási területei
 12. RFID alkalmazhatósága Magyarországon
 13. LINUX piaci elfogadottsága Magyarországon
 14. Linux, mint vállalati operációs rendszer
 15. A Linux jövője

Az IBM az alábbi diplomamunkákat hirdeti meg System i témakörben az érdeklõdõ hallgatóknak. Szakmai kapcsolattartó és további információ: Sepp Norbert, norbert_sepp@hu.ibm.com

 1. Mentési és visszatöltési eljárások üzleti kritikus alkalmazásoknál System iközpontú környezetekben Részletek és önálló alkotás: Az üzleti kritikus alkalmazások Systemi környezetekben, az adatok védelmének szempontjai, hardveres és szoftveres védelmi megoldások. A mentési/visszatöltési rendszer, különböző interfészek és szoftveres megoldások összehasonlítása. A különböző mentési eljárások és az üzleti követelmények összefüggései. Tipikus mentési/visszatöltési feladatok megvalósítása. Egy testre szabható mentési megoldás vázának elkészítése.
 2. Katasztrófa-helyreállítási és üzletmenet-folytonossági forgatókönyv kialakítása System i környezetekben. Részletek és önálló alkotás: Az üzletmenet biztosításának szempontrendszere, gazdasági vonatkozások és kockázatok. Katasztrófahelyzetek, tipikus helyreállítási feladatok, mentési követelmények. System i környezetre vonatkozó rendelkezésre állási jellemzők és megoldások, külső és belső tárolóeszközökkel felépített megoldási lehetőségek és ezekre épülő szoftveres megoldások. Egy helyreállítási forgatókönyv vázának elkészítése.
 3. Hibatűrés és folyamatos rendelkezésre állás követelményrendszerének megvalósítási lehetőségei System i környezetekben Részletek és önálló alkotás: A hibatűrés általános szempontjai, folyamatos üzem, nagy rendelkezésre állás és ezek vonatkozásai a System i rendszereknél. Külső és belső tároló felhasználásának lehetőségei. Alkalmazások rendelkezésre állásának biztosítása, fizikai és logikai replikációs megoldások, szempontok több operációs rendszer egyidejű futtatása esetén. Földrajzilag elosztott, logikailag particionált éles és háttér Systemi rendszerre vonatkozó hibatűrő architektúra tervezése.
 4. Windows szerverfarmok költségoptimalizációs lehetőségei System i alapú konszolidációval Részletek és önálló alkotás: Szerverfarmok problémái, gazdaságossági következmények, a System i konszolidációs előnyei, Linux alkalmazás-migráció. A konszolidáció megoldási lehetőségei és szempontrendszere. Mentési és rendelkezésre állási vonatkozások. Több Windows alkalmazási környezet konszolidációs forgatókönyvének alapszintű kialakítása Integrált xSeries szerver és BladeCenter felhasználásával.
 5. System i-n alapuló virtualizáció műszaki-gazdasági szempontrendszere Részletek és önálló alkotás: A virtualizáció fogalma, érvek és ellenérvek, indokok, műszaki megoldási lehetőségek. Az IBM Virtualization Engine áttekintése, a system services alapszintû, a system technologies részletes ismertetése. A virtuális I/O és virtuális Ethernet hálózat használatának előnyei. A POWER Hypervisor szolgáltatásai. Költségvonatkozások. i5/OS, AIX, Linux és Windows alkalmazások egy platformon való futtatására alkalmas környezet megtervezése
 6. Az informatikai infrastruktúra egyszerűsítése virtualizációval ondemand System i környezetekben Részletek és önálló alkotás: A virtualizáció fogalma, költségek és előnyök, mûszaki megoldási lehetőségek. Az ondemand környezetek áttekintése. Az IBM virtualizációs megoldásainak ismertetése, az informatikai infrastruktúra komplexitásának problémája, az egyszerűsítés műszaki – gazdasági – emberi szempontjai, igénye, megvalósítási lehetőségei. A POWER Hypervisor szolgáltatásai, a Virtualization Engine system technologies ismertetése. Költségvonatkozások, az ondemand követelményrendszernek való megfelelés. Négy különböző operációs rendszer futtatására alkalmas ondemand környezet megtervezése System i platformon

A témák a konzulenssel történő egyeztetés alapján bővíthetőek, konkretizálhatóak, egyéni (primer) kutatás lefolytatása minden témakör esetében kötelező!