Gyorsmenü

Hallgatóknak

Választható szak- és diplomadolgozati, illetve TDK témakörök:

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment

 • Termelés-menedzsment módszereinek vállalati alkalmazása és értékelése (Just in Time, MRP Manufacturing Resource Planning stb.).
 • Innováció-menedzsment vállalati szerepe, hatékonyságának mérése, értékelése.
 • Befektetések és beruházások gazdaságossági vizsgálata.
 • Termelési stratégiák kialakítása, értékelése.
 • Szolgáltatásmenedzsment szerepe, vállalati módszerei, szervezetének menedzsmentje.
 • Szolgáltatások teljesítményeinek mérése egy-egy vállalat, vállalkozás esetében.

Vállalati logisztikai és készletgazdálkodási problémák

 • Integrált logisztikai rendszerek.
 • Készletgazdálkodás vállalati szerepe, módszerei, hatása a vállalat költségeire.
 • A globális logisztikai rendszerek, mint a költségcsökkentés eszközei.
 • Korszerű logisztikai rendszerek vállalati alkalmazása.
 • Vállalti szintű hulladékmenedzsment és környezetvédelem gazdaságossági kérdései (zárt láncú gazdasági folyamatok).
 • Készletgazdálkodási modellek.
 • Logisztikai láncok fenntarthatósága és működésük gazdaságossága (karbantartási rendszerek, TPM).
 • Sorbanállás-menedzsment (sorban állási modellek, szimuláció fejlesztése).
 • Anyagmozgatás gazdaságossági kérdései.

Vállalati működés és irányítás

 • Horizontális és vertikális integráció lehetőségei, gazdasági szerepe a vállalatok működésében.
 • Különböző szervezeti struktúrák menedzsment kérdései.
 • Készpénz-forgalom és vállalati anyagi folyamatok kapcsolatának optimalizálása.
 • Vállalati működés szimulációs modelljeinek, üzleti „játékok” fejlesztése.
 • Minőségmenedzsment és minőségbiztosítás hatása a vállalati értékteremtő folyamatokra, gazdaságossági vizsgálatai.

Vállaltirányítási rendszerek

 • Vállalati információs rendszerek.
 • Információs eszközök szerepe termelés-menedzsmentben.
 • Integrált vállalatirányítási szoftverek illetve funkcionális moduljainak vállalati bevezetésének problémái, alkalmazásuk értékelése (SAP, Oracle, Infosys): vállalatirányítási, logisztikai, projectmenedzsment stb. modul.
 • Logisztikai információs rendszerek.
 • Menedzsment-információs rendszerek.
 • Döntéstámogatás és információs rendszerei.
 • Szakértői rendszerek vállalati alkalmazása.
 • Gazdasági szimulációk vállalati alkalmazása, fejlesztése, értékelése.
 • Számítógép-vezérlésű termelésirányítási rendszerek fejlesztése, értékelése.
 • Számítógéppel integrált termelés.
 • Üzleti adminisztráció szervezése.

Külföldi tőke hatása a vállalati működésre, vállalatértékelés

 • Külföldi tőke hatása a vállalati működésre (különös tekintettel az agri¬busi¬¬ness szférára) –német amerikai stb. befektetések szerepe.
 • Privatizáció hatása a vállalati menedzsmentre, illetve a vállalati működésre, pénzgazdálkodásra, vállalati kultúrára.
 • Globalizáció, multinacionális vállalatok hatása a hazai vállalatok működésére, vállalatvezetésre, termelésszervezésre, vállalati kultúrára, a külföldi tőkebefektetési motivációi.
 • Multikultúrális vállalatok menedzsmentje.
 • Cash-flow alapú vállalatértékelés, cash-flow szerepe a vállalatirányításban.
 • Vállalaltérték, „good-will”.
 • Fizetésképtelenség, csődelőrejelzés.

Kockázatmenedzsment -  biztosításgazdaságtan

 • Kockázati tőke vállalati szerepe.
 • Üzleti eredményértékelési módszerek.
 • Biztosítás gazdaságtan, termékfelelősségi biztosítások, mezőgazdasági biztosítások stb.
 • Biztosítási rendszerek fejlesztése, egyéb különösen veszélyeztetett gazdasági növényeknél (pl.: dohány, paprika.

Számvitelszervezés

 • A Számlarend és a kettős könnyvitel (belső és külső célú) működése, szervezése, fejlesztése, az adatok számítógépes feldolgozása adott vállalkozásnál. A számviteli politika kialakítása választott vállalkozásnál (különös tekintettel az előírt szabályzatokra).
 • A vállalkozói célokat szolgáló (menedzsment) számvitel, szervezése, fejlesztése, a nyerhető információk köre, hasznosítása adott vállalkozásnál. A vállalkozás számviteli információs rendszere működésének vizsgálata, javaslat az integrált információ-rendszer kialakítására.

Számviteli információs rendszerek

 • A vállalkozás számviteli információs rendszer alrendszereinek (anyag, munkabér, tárgyi eszköz, pénzügy stb.) vizsgálata, javaslat továbbfejlesztésükre egy adott vállalkozásnál, illetve összehasonlító vizsgálat több rendszer esetében.
 • A vállalkozás számviteli információs rendszer költség elszámolási rendszerének vizsgálata, elemzése, értékelése és javaslat továbbfejlesztésére egy adott vállalkozásnál.
 • A vállalati információs rendszer pénzügyi és számviteli moduljainak kialakítása és működtetésének specialitásai egy adott vállalkozás esetében.
 • Egy adott vállalkozás beszámolójából nyerhető információk és azok felhasználási területei, különös tekintettel a számviteli politika és a vállalati gazdasági folyamatok kapcsolatára.
 • A pénzügyi kimutatások információ tartalmának elemzése és összehasonlítása a nemzetközi számviteli rendszerek ismeretében (IAS/IFRS, US-GAAP, EU irányelvek szerint).

Vállalatértékelés  

 • A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése az Éves beszámolókból nyerhető információk alapján 3-5 évre vonatkozóan. (Mérlegelemzés).
 • A vállalkozás egész tevékenységének értékelése a Beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, egyéb információk, adózási kérdéskörök) adatai alapján.
 • A vállalkozás tevékenységének vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése 3-5 évre vonatkozóan az Éves Beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet, egyéb információk) adatai alapján. Pénzügyi kimutatások elemzése.
 • A likviditás és pénzgazdálkodás éves és éven belüli tervezése, alakulásának vizsgálata. A likviditás fenntartásának, illetve helyreállításának lehetőségei, módszerei adott vállalkozásnál.
 • A vállalatértékelés módszereinek és eszközeinek bemutatása egy adott vállalkozásban.
 • A vállalkozások adóterhelésének elemzése, költségvetési kapcsolatok értékelése.

Controlling

 • A controlling - rendszer kialakításának célja, alapelvei, működésének vizsgálata, fejlesztése meghatározott vállalkozásnál. A szervezeten belüli controlling differenciálódása, a controlling metodika standardizálódása mellett egy meghatározott vállalkozásnál.
 • Az ellenőrzési rendszer felépülés. Az ellenőrzési módszerek bemutatása egy vállalkozásnál. A vállalkozás belső ellenőrzési rendszerének vizsgálata, fejlesztése.
 • Az ellenőrzési rendszer felépülése és az ellenőrzési szintek kapcsolata különös tekintettel a közpénzek ellenőrzésére.

Vállalkozás-finanszírozás

 • A vállalkozások finanszírozási igényei, kielégítésének módjai, formái. Bank és vállalkozás kapcsolatrendszere a különböző bankügyletekben.
 • A vállalkozás üzleti, pénzügyi tevékenységének elemei, a megvalósulás operatív értékelése (terv-tény elemzése).
 • Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének elve és gyakorlati megvalósítása adott vállalkozásnál.
 • A vállalkozás-finanszírozás. Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggései, adott vállalkozásnál.
 • Beruházási projekt gazdasági elemzése, az üzleti terv értékelése, kockázat, megvalósíthatóság értékelése, és/vagy megvalósulás utólagos vizsgálatával.
 • Finanszírozási döntések folyamata, kölcsönhatásai. Tőkehasznosítás, kockázat - hozam viszony, finanszírozási - hatékonyság elemzése.
 • Tőzsde felépítése, működése, hatása a vállalatok értékére és jövedelmezőségre. Tőzsde szerepe Magyarországon.
 • A költség és teljesítmény elszámolás folyamatát egy termelő, kereskedelmi, szolgáltató vállalkozás gyakorlatában. (a hagyományos költségszámítási rendszereket, a hagyományos költségszámítás folyamatát, az általános költségek elszámolását, a szolgáltató részlegek költségeinek felosztását és a közvetett költségek költségviselőkre történő felosztásának menetét. Ismertesse hogyan alakultak ki a tevékenységalapú költségszámítási rendszerek.)
 • A vállalkozás-finanszírozás (saját tőke, önfinanszírozás, hitel, lízing, faktoring, forfetirozás, kockázati tőke). Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggései, adott vállalkozásnál.
 • A pénzügyi tervezés. Vállalati stratégiai, éves és operatív pénzügyi tervek (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv, nettó cash-flow, hitelterv) készítése, értékelése.
 • Fizetési problémák kezelése, kockázat és csőd előrejelzések, pénzügyi konszolidáció, reorganizáció. Vállalati fúziók pénzügyi hatása.
 • Befektetési, beruházási projektek gazdasági elemzése, az üzleti terv értékelése, kockázat-hozam összefüggései, a megvalósíthatóság értékelése, és/vagy megvalósulás utólagos vizsgálatával. Érzékenység vizsgálat.
 • A vállalati érték és azt meghatározó tényezők értékelése adott vállalatnál. Részvényárfolyam alakulásának vizsgálata.

Pénzügy

 • Banki, pénzintézeti finanszírozás szerepe a vállalkozások működésében Bankügyletek, kockázatok, kockázatkezelés.
 • A likviditás és pénzgazdálkodás tervezése, alakulásának vizsgálata. A likviditás fenntartásának lehetőségei adott vállalkozás esetében. Pénzügyi tervezés, vállalati stratégiai éves és operatív pénzügyi tervek készítése, értékelése.
 • A pénzügyi piacok, eszközök, befektetési formák. A befektetési eszközök értékelési és árazási technikái.
 • A pénzügyi controlling rendszer elemei és hatásuk a vállalati döntésekre.
 • A tőzsdei ügyletek és azok alkalmazásának hatása a vállalatfinanszírozásra.
 • Pénzügymenedzsment döntések a vállalkozások működtetési folyamataiban, valamint az adott vállalat egyes életciklusaiban.
 • Bank és vállalkozás kapcsolatrendszere a különböző bankügyletekben. (számlavezetés, hitelezés, egyéb ügyletek.)
 • A kockázati tőke szerepe. Kockázati tőke befektetés egy működő gazdálkodó szervezetbe.
 • Pénzügyi kockázatok mérése, kezelése.
 • Kötvény, részvénypiacok, származtatott ügyletek és egyéb befektetések értékelése.

Számvitel

 • A csődeljárás, felszámolás, végelszámolás bonyolítása, következményeinek elemzése, értékelése, valamint számviteli teendői.
 • A pénzintézet számviteli rendszerének működése és sajátosságai és információs szerepe.
 • A költségvetési szervek számviteli politikájának értékelése.
 • Egy költségvetési szerv gazdálkodásának értékelése több év beszámolója alapján.
 • Az egyéb szervezetek számviteli rendszerének működése, értékelése.
 • A magyar számviteli törvény és nemzetközi szabályozások összehasonlítása, és a nemzetközi számviteli standardok szerepe a hazai szabályozásában konkrét vállalati esettanulmánnyal.
 • A könyvvizsgálat szerepe, munkafolyamatai, információigény és kielégítésének módjai a vállalkozásoknál.
 • Nemzetközi elszámolások, kockázatok és ezek hatásai a gazdaságra, vállalkozásokra.

Vállalati marketing

 • Adott vállalkozás marketing folyamatainak fejlesztési terve a minőségmenedzsment szempontjából.
 • Adott vállalkozás termékfejlesztési stratégiai terve.
 • Stratégiai terv egy szolgáltató szervezet számára új szolgáltatási termék piaci bevezetésére.
 • Vállalatok marketing tevékenységének elemzése.
 • Marketing stratégia összehasonlító elemzése vállalkozásoknál, vállalatoknál.
 • Egy vállalat marketing gyakorlatának bemutatása, értékelése.
 • Régi vevő megtartása vagy új vevő megszerzése? A vállalati gyakorlatok értékelése.
 • Gerillamarketing akciók értékelése, tervezése.
 • Kattintás vagy pillantás? A honlapok hatékonyságának vizsgálata.
 • Térkép vagy táblázat? Geo-marketing programok a vállalati gyakorlatban.
 • A várható kereslet becslésének vállalati gyakorlata.
 • Új veszélyek: a vállalati információbiztonság értékelése.
 • Beszállítók kiválasztásának és értékelésének gyakorlata.
 • Vállalati logisztikai tevékenység (termékazonosítás, raktározás, járatszervezés) értékelése.
 • Outsourcing döntések előkészítése és értékelése.
 • Marketingtevékenység átfogó elemzése egy konkrét vállalkozás keretében.
 • Promóciós stratégiák elemzése.
 • Vállalti környezet elemzése.
 • Costumer Relationship Management tevékenységének elemzése (CRM).
 • Total Quality Management problémák elemzése (TQM).
 • Borászati vállalkozások marketing tevékenységének elemzése.
 • Adott vállalkozás vevőelégedettségi felmérése meglévő termékkínálatának fejlesztése érdekében.
 • Marketing tevékenységek vállalati elemzése.
 • Egy vállalkozás piacra lépésének marketingtervezése.
 • Régiók marketing tevékenységének elemzése (Regional Marketing).
 • Települések és marketingtevékenységük elemzése (Place Marketing).
 • Disztribúciós stratégiák elemzése.
 • Menedzsment stratégiák értékelése és elemzése.
 • Vállalati marketing stratégia elemzése (Corporate Strategy).

Fogyasztói magatartás

 • A fogyasztói és vásárlói magatartásra ható tényezők elemzése valamely konkrét termék, márka (esetleg termékcsoport) esetén (mind a tartós fogyasztási cikkek, mind az FMCG termékek körében).
 • Az egyszemélyes háztartások vásárlási és fogyasztási sajátosságai (szenior és szingli marketing).
 • A vásárlási döntés teljes folyamatának elemzése adott termék, termékkör vagy márka estén.
 • A fogyasztói (vásárlói) üzletválasztás egyes elemeinek vizsgálata adott bolt, bolttípus, (esetleg ehhez kapcsolódó) termékkör esetén.
 • Az (élelmiszer) nagy- és kiskereskedelmi vállalatoknál folyó marketingtevékenység elemzése.
 • A bevásárlóközpontokban megfigyelhető vásárlói magatartás elemzése.
 • A gyerekek fogyasztói, vásárlói magatartásának vizsgálata, döntéseiket befolyásoló tényezők elemzése.
 • Bizalomkártyák hatása a vásárlói magatartásra.
 • Borvásárlási és borfogyasztási szokások vizsgálata.

Marketing mix

 • A (kereskedelmi) marketingmix valamely elemének (ár, termék, disztribúciós és kommunikációs politika) bemutatása és vizsgálata konkrét vállalat vagy termék esetén.
 • Adott vállalkozás árképzési stratégiája a minőség-költség kapcsolatokat figyelembe véve.

Termék és szolgáltatásmarketing  

 • A marketing alkalmazása a kulturális életben (például: színház marketing, múzeum marketing, könyv marketing).
 • Rendszertermékek értékelése gyártói és vásárlói szempontból.
 • Nincs a polcon a keresett áru: a hiány következménye gyártói szempontból.
 • Versenyelemzés egy meghatározott termék vagy termékcsoport piacán.
 • Marketingtevékenységek elemzése új termék piaci bevezetésekor.
 • Termékpályák elemzése.
 • Termékstratégiák elemzése.
 • Márkastratégiák elemzése (Brand Management).
 • Termékmarketing és márkastratégiák bevezetéstől az újrapozícionálásig.
 • Szolgáltatások marketingjének kommunikációs sajátosságai.
 • Bor és marketing kapcsolata a gyakorlatban.
 • Bormarketing (Wine Marketing).

Marketing kommunikáció   

 • Környezettudatosság a marketing kommunikációban Hatása fogyasztói magatartásra ("zöld marketing").
 • "Egy vállalat" marketing kommunikációs tevékenységének átfogó elemzése.
 • "Egy márka kommunikációs stratégiájának a bemutatása.
 • "Egyik marketing kommunikációs eszköz" (reklám, vásárok, kiállítások,SP, PS, pr.) elemzése (célcsoportok, márkák, üzenetek szerint).
 • Hatásosság és hatékonyság elemzése kampányokban. Reklámkampányok elemzése.
 • Rádió, TV, Óriásplakát, Sajtó, alkalmazási lehetőségei,a média hatás elemzése.
 • Eladóhelyi reklámok, akciók (POP, POS) tervezése, elemzése.
 • Merchandising alkalmazási lehetőségei.
 • A csomagolás szerepe a marketingben.  
 • A marketingkommunikáció és a bor kapcsolata.
 • A bor csomagolásának jelentősége, a promóciós mix-ben.
 • Vállalati PR (Public Relations) elemzése.
 • Fogyasztói szokások vizsgálata a reklámokban.
 • Kultúraközi marketing kommunikációs sajátosságai.
 • A bor kultúrákban betöltött szerepének kommunikációs elemzése.

  IT-hez kapcsolódó témakörök

 • Marketing stratégiák az IT szektorban.
 • IT stratégiák (akár egy adott vállaltnál, vagy iparágban, vagy iparágak közötti összehasonlítás).
 • Dokumentumkezelési technikák Magyarországon, ill. iparáganként, vagy akár a egy adott vállaltnál.
 • Egy adott cég dokumentum archívumának digitalizálása.
 • Virtualizációs technológiák összehasonlítása (tárolók esetén) EMC, Hitachi, IBM.
 • Virtualizációs technológiák összehasonlítása (szerverek esetén) szoftveres és hardveres megoldások (VM-Ware, LPAR technológiák).
 • Teljesítmény tesztelési és összehasonlítási módszerek különböző alkalmazások esetén (OLTP, OLAP, Java, HPC).
 • Cell processzorok felhasználási területei (akár programozási feladattal).
 • Gyorsan használható "TCO" tool kialakítása a magyar piacra.
 • A hazai ERP rendszerek piaci áttekintése (piaci részesedés és installáltbázis alapján).
 • Public Key Infrastructure (PKI) lehetséges alkalmazási területei.
 • RFID alkalmazhatósága Magyarországon.
 • LINUX piaci elfogadottsága Magyarországon.
 • Linux, mint vállalati operációs rendszer.
 • A Linux jövője.
 • Mentési és visszatöltési eljárások üzleti kritikus alkalmazásoknál System központú környezetekben.
 • Katasztrófa-helyreállítási és üzletmenet-folytonossági forgatókönyv kialakítása System i környezetekben.
 • Hibatűrés és folyamatos rendelkezésre állás követelményrendszerének megvalósítási lehetőségei System i környezetekben.
 • Windows szerverfarmok költségoptimalizációs lehetőségei System i alapú.
 • System i-n alapuló virtualizáció műszaki-gazdasági szempontrendszere.
 • Az informatikai infrastruktúra egyszerűsítése virtualizációval ondemand System i környezetekben.