Gyorsmenü

Gazdasági folyamat-elemzési és szimulációs kutató csoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Gyenge.Balazs@gtk.szie.hu

A KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA:
Kutatási tevékenységünket arra a tudományos bizonytalanságra alapozzuk, ami a társadalomtudományok, illetve gazdasági tudományok egyik legfontosabb kérdése köré csoportosul, vagyis a vállalatvezetőknek és tulajdonosoknak nincs egzakt módszere és mérőszáma mely megmondaná, hogy mely termelési tényezők milyen mértékben járulnak hozzá a szervezet kibocsátásához, eredményéhez, hatékonyságához.
A kérdések megválaszolásához, kutatócsoportjaink folyamatmodellezést, események diszkrét kvantifikálását, parametrikus programozását, ágens alapú, rendszerdinamikai elemzését és diszkrét esemény alapú szimulációját alkalmazza, majd az eredmények analitikus elemzésével és ismételt szimulációján alapuló szcenárióelemzésével tárhatunk fel új összefüggéseket. Alkalmazott módszereink közül kiemelném a diszkrét esemény és ágens alapú szimuláció módszerét, amely a legkorszerűbb módszerek közé tartozik, mégis egy már létező módszer, melyet eszközként használunk. 

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens: 2 fő Egyetemi adjunktus:  1 fő Egyetemi tanársegéd: 1fő
Asszisztens:  2 fő PhD hallgató: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Vállalatelemzés, Vállalatgazdaságtan, Vállalati menedzsment, Tudásmenedzsment, Információ-menedzsment, Termelésmenedzsment, Erőforrás elemzés és gazdaságtan, Döntéselmélet, Stratégiai Menedzsment, K+F fejlesztés és Innováció, Pénzügyi menedzsment, Vállalatértékelés, Folyamat elemzés és audit, Diszkrét Esemény Szimuláció,  Értékáram kvantitatív modellezése, Matematikai analízis, Értéklánc Elemzés, Spin-off hasznosítás

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Közgazdasági Társaság
Magyar Logisztikai Egyesület
Magyar Controlling Egyesület

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Kockázat Kutató Intézet

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

  • Gazdasági folyamatok modellezése,
  • Szimulációs Folyamat modellezés,
  • Menedzsment felmérés és kutatások,
  • Szervezetfejlesztés,
  • Üzleti tervezés,
  • Oktatás,
  • Kutatás, szakértés,
  • Folyamat adudit és „érték áram” elemzés

PÁLYÁZATOK:
OTKA Mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében; A kis- és középméretű vállalkozások fizetőképességének elemzése a gazdasági intézkedések pénzügyi mérlegre gyakorolt hatásának analitikus modell alapú szimulációjával Tematikus OTKA résztvevő: T 042620,
GVOP Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük.
KMOP Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, Új mérföldkő: Bölcsőde Diósdon!
ÁROP  Államreform operatív program keretében, Szervezetfejlesztés Diósdon
Széchenyi SZT-2002-EG-2:  Az elektronikus demokrácia európai uniós megvalósulásának benchmarking kutatása
Széchenyi SZT-2002-EG-2:  Az elektronikus demokrácia európai uniós megvalósulásának benchmarking kutatása és elemzése különös tekintettel a helyi és regionális civil társadalom
elektronikus közéletben való részvételére
K+F, Az operációkutatás módszereinek integrált, újszerű alkalmazása a családi gazdaságok stratégiai döntéseinek támogatására KF-4

MEGBÍZÁSOK:
Informatikai Kormánybiztosság (MEH), Hírközlési Főfelügyelet (HIF) pályázati auditor; Tanulmányi és Diákjóléti Bizottság