Tisztelt Látogató!

Az Üzleti Tudományok Intézete a Szent István Egyetem egyik súlyát tekintve meghatározó intézete, mind az oktatott szakok, mind a szakokhoz kapcsolt hallgatók létszáma, mind az oktatásban résztvevő tanárok létszámát illetően. A Üzleti Tudományok Intézete, olyan nagy múltú korábbi intézetekből jött létre, mint a Pénzügyi és Számviteli Intézet, Marketing Intézet és a Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet.

Az intézet két mester, három alapképzési, szak gazdája. Szakjaira évente összesen közel ezer hallgató nyer felvételt. Az intézetünk szakjainak hallgatói összlétszáma pedig hozzávetőleg háromezer.

Az intézet belső és külső szakmai elismertségét az itt dolgozó munkatársainak, illetve az előd intézetek, szerteágazó, nagy múltú munkája alapozta meg. Az új mátrix rendszerű szervezeti szisztémán alapuló felépítése az intézetben művelt és oktatott tudományterületek szinergiára épülő együttműködésére épít.

Oktatói és tudományos kutató tevékenységünket az üzleti élettel való szorosabb kapcsolatokra alapozzuk, valódi piacvezető know-how-t kívánunk nyújtani a business alapú vállalkozások számára, melyet ténylegesen beépíthetnek tevékenységükbe. A keletkező új tudást a kutatók és a hallgatók is egyaránt hasznosíthatják a vállalati szakemberekkel karöltve. A Nyugat Európai, vagy Amerikai gyakorlatban nem ismeretlen ez a gondolkodás, hazánkban mégis újszerű szemléletet jelent.

Az Intézet oktatási és szakmai tevékenységében nagy hangsúlyt kap a PhD hallgatók képzése. Honlapunk számos információt nyújt a képzésekről, a javasolt témakörökről, a PhD képzés rendszeréről, és élő gazdasági kapcsolatainkról.

Bízom abban, hogy honlapunkkal sikerült felkeltenünk érdeklődését és az itt szereplő pragmatikus információkkal, minden kedves leendő és aktív hallgatónk számára nyujthatunk versenyelőnyt.

Őszinte tisztelettel,
Dr. habil. Zéman Zoltán Ph.D. közgazdaságtan
intézeti igazgató, egyetemi docens